Stichting
Leven Met Kanker

Adverteren

Advertentieruimte kopen

U kunt als bedrijf de stichting “Leven Met Kanker” steunen door advertentieruimte te kopen. Advertentieruimte in een Puzzel-, spel- en kleurboek wat in grote oplage gedrukt wordt en uitgedeeld wordt aan alle kinderen in de ziekenhuizen van Nederland. En advertentieruimte op bureaublocs welke uitgedeeld worden aan het personeel van alle ziekenhuizen van Nederland. Lees hieronder meer.

Puzzel-, spel- en kleurboek

Tijdens onze jaarlijkse speelgoedtour door Nederland worden onze inmiddels bekende puzzel-, spel- en kleurboeken uitgedeeld. Dit zijn dikke boeken op A4 formaat vol met leuke kleurplaten, puzzels en doepagina’s, waar de kinderen veel plezier aan beleven. Tevens houden wij voldoende boeken op voorraad zodat alle kinderen die in de loop van het jaar in de ziekenhuizen binnenkomen ook een boek kunnen krijgen. De drukkosten van deze prachtige boeken worden door het bedrijfsleven gesponsord door middel van advertenties.

Bureaublocs

De stichting “Leven Met Kanker” verzorgt voor diverse ziekenhuizen gratis bureaublocs/onderleggers. Dit zijn handige gebruiksvoorwerpen die bestaan uit 52 grote (groter dan A3 formaat) vellen met een onderkant van stevig karton. Voor iedere week een vel met daarop alle dagen van de week voor notities. Tevens is aan de rechterkant van ieder vel een complete jaarkalender opgenomen. Deze bureaublocs gaan dus precies een vol jaar mee. De ziekenhuizen ontvangen deze blocs ieder jaar geheel gratis en worden elke keer weer met veel enthousiasme ontvangen. Om dit als stichting te kunnen bekostigen kunnen er per bloc ongeveer tien sponsors advertentieruimte kopen. Tussen de drukkosten en de inkomsten vanuit de sponsors zit een financieel verschil wat rechtstreeks de kas van de stichting ingaat. Hier draait de stichting gedeeltelijk op en kunnen wij bepaalde acties fincancieren. Wilt u als bedrijf ook in deze zeer gewilde speelboeken of op deze bij het ziekenhuis erg favoriete bureaublocs staan? Neem dan contact op met de stichting.

bureaubloks

Nieuw Informatie Magazine Stichting “Leven Met Kanker”

De stichting “Leven Met Kanker” gaat plaatselijk een informatie magazine uitgeven op A4 formaat en wel Full Colour. In dit magazine gaan we dieper in op onze werkzaamheden zoals onze speelgoedtoer en proberen via dit magazine sponsoren binnen te halen. Ook geven we meer informatie over de ziekte zelf uiteraard.

Wij hopen dat het plaatselijke bedrijfsleven ons deze uitgave mogelijk maakt door het plaatsen van een Full Colour advertentie. Wij als vrijwilligers hopen dat deze uitgave een groot succes zal worden in Nederland en er voldoende steun zal zijn vanuit het bedrijfsleven om ons te ondersteunen via een mooi advertentieruimte. Mocht u interesse hebben als bedrijf zijnde neemt u dan rustig contact met ons op. Rest ons een vriendelijke groet.

magazine

Steun de Stichting Leven Met Kanker en maak uw bijdrage over op bankrekeningnr. NL22ABNA0504777882.