Stichting
Leven Met Kanker

Nieuws

1. De speelgoedtoer wordt ondersteund door BDO Accountants
2. Wat verandert er voor u in de zorg?
3. Ken de 9 signalen
4. Bereikbaarheid Stichting “Leven Met Kanker” telefonisch/e-mail
5. Aantal kankerpatiënten stijgt met 40% naar 123.000 per jaar
6. GIVENTS en de Stichting “Leven Met Kanker” gaan samenwerking aan
7. Compleet-Beveiliging Enschede beveiligd secretariaat Stichting Leven Met Kanker
8. Dagelijkse dosis aspirine kan de levensverwachting verdubbelen!
9. Zo voorkom je kanker
10. Nieuw Informatie Magazine Stichting “Leven Met Kanker”
11. Kruising met Neanderthaler gaf mens kanker
12. In memoriam – Henk Ossewaarde
13. RTL Nieuws
14. CBS


De speelgoedtoer wordt ondersteund door BDO Accountants

De speelgoedtoer wordt ondersteund door BDO Accountants en belastingadviseurs. Daniël van Broek en Rudolf Roeckevisch van BDO registeraccountants en belastingadviseurs hun tijd opgeofferd om hun steentje bij te dragen tijdens de speelgoedtoer van de stichting “Leven met Kanker”. Voor een foto impressie kijkt u onder de button “Speelgoedtoer” op de openingspagina van onze site. Namens onze organisatie dan ook hartelijk dank aan BDO en met name aan beide bovengenoemde heren. Hartelijk Dank!

bdo


Wat verandert er voor u in de zorg?

www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg

Namens het ministerie van VWS

Bron: ZorgWijzer.nl


9signalen


Bereikbaarheid Stichting “Leven Met Kanker” telefonisch/e-mail

Wij zijn niet in staat het secretariaat elke dag te bemannen door onze vrijwilligers en zijn daarom wel eens lastig telefonisch te bereiken. Onze vrijwilligers zijn vaak buiten de deur aan het werk met name aan huisbezoeken en/of ziekenhuis bezoeken. We hebben dus geen vaste telefonische spreekuren en weten nooit van te voren wanneer we aanwezig zijn. Het is daarom beter dat u ons probeert te bereiken per e-mail, dat werkt sneller en vaak beter. Als u ons antwoordapparaat duidelijk inspreekt met uw naam en telefoonnummer wordt u uiteraard ook altijd zo snel mogelijk teruggebeld door een van onze vrijwilligers.


Aantal kankerpatiënten stijgt met 40% naar 123.000 per jaar

Nederland niet voorbereid op sterke groei aantal kankerpatiënten
Amsterdam, 6 september 2011 – Met name door de vergrijzing stijgt het aantal nieuwe gevallen van kanker (de incidentie) van 87.000 in 2007 naar 123.000 per jaar in 2020. Het aantal mensen dat kanker heeft of hiervoor met succes is behandeld stijgt van 420.000 (in 2007) naar 660.000 (in 2020). Positief is dat de overlevingskansen gemiddeld blijven stijgen door vroegere diagnoses en betere behandelingen. Het risico om te sterven aan kanker neemt licht af. Dit blijkt uit het vandaag verschenen rapport ‘Kanker in Nederland tot 2020’ van de Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding dat vandaag is aangeboden aan Pauline Smeets, voorzitter van de vaste commissie voor VWS van de tweede kamer. Door de stijging van het aantal (ex-) kankerpatiënten zal een vergroting van de capaciteit van zorgprofessionals voor diagnose, behandeling en (na)zorg noodzakelijk zijn. KWF Kankerbestrijding is van mening dat de grote stijging in incidentie extra inspanningen op preventie noodzakelijk maakt.

Het rapport kwam tot stand onder voorzitterschap van prof. dr. L.A.L.M. Kiemeney, hoogleraar kankerepidemiologie aan het UMC St Radboud te Nijmegen. Het rapport, dat in samenwerking met de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC) is opgesteld, geeft een beeld van de druk die de ziekte kanker zal gaan leggen op de totale zorg door de sterk toenemende zorgvraag van kankerpatiënten.

Stijgende incidentie door vergrijzing

Kanker is een ziekte die vooral voorkomt op oudere leeftijd; meer dan tweederde van alle patiënten is ouder dan 65 jaar op het moment dat de diagnose wordt gesteld. De kans om kanker te krijgen neemt licht toe, maar door het toenemende aantal 65-plussers zal het absolute aantal patiënten met kanker in deze leeftijdsgroep flink toenemen. De vergrijzing gaat na 2020 nog door en bereikt zijn hoogtepunt in 2040, tot die tijd zal de kankerincidentie naar verwachting blijven stijgen.

De stijging in incidentie is een gemiddelde van alle kankersoorten, per kankersoort zijn er grote verschillen in incidentie. Het aantal mannen dat maagkanker en longkanker krijgt neemt af, terwijl de incidentie van slokdarm-, prostaat-, en dikkedarmkanker en melanoom van de huid zal toenemen. Bij vrouwen neemt het aantal gevallen van eierstokkanker af, terwijl de incidentie van borst-, long-, slokdarmkanker en melanoom van de huid toeneemt.

Het rapport geeft naast incidentiecijfers ook sterftecijfers en overlevingscijfers weer. Hieruit kan geconcludeerd worden dat in de afgelopen jaren de kankerbestrijding heel wat bereikt heeft. Dit blijkt ook uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van Henrike Karim-Kos et al. waarin aangetoond wordt dat er tussen 1989 en 2009 duidelijke verbetering is te zien bij 16 veel voorkomende kankersoorten*.

KWF Kankerbestrijding doet op basis van de resultaten van het rapport de volgende aanbevelingen:

Een efficiëntere inrichting van de huidige zorg is noodzakelijk

De stijging van het aantal (ex-)kankerpatiënten zal leiden tot een toename van de vraag naar zorg en nazorg. KWF waarschuwt dat de gezondheidszorg zich zal moeten voorbereiden op deze veranderingen. In het licht van de tekorten in de zorg die nu al bestaan dreigt anders de kwaliteit van de zorg voor kankerpatiënten in de komende jaren tekort te schieten. De capaciteit van zorgprofessionals en faciliteiten voor diagnose en behandeling moet omhoog. Een efficiëntere inrichting van de huidige zorg is essentieel. KWF Kankerbestrijding vraagt de overheid en zorgverlening om actie te ondernemen om specialistische kankerzorg waar nodig te concentreren, de (na)zorg te verbeteren en het capaciteitsprobleem aan te pakken.

De psychosociale zorg moet worden verbeterd

Terwijl het aantal gevallen van kanker toeneemt, stijgt de kans op het overleven van en langer leven met de ziekte. Enerzijds doordat diagnoses eerder gesteld worden, anderzijds omdat de behandeling bij een aantal kankersoorten is verbeterd. Het aantal mensen dat overleeft en langer leeft met kanker, stijgt. Deze mensen doen vaak ook na beëindiging van de behandeling van de tumor een beroep op de zorg. Naast medische nazorg heeft naar schatting 30% van de kankerpatiënten ook behoefte aan gespecialiseerde psychosociale zorg. Uit onderzoek blijkt dat de psychosociale zorg momenteel onder de maat is. KWF Kankerbestrijding is van mening dat dit moet worden verbeterd. Zo moet iedereen toegang kunnen krijgen tot een kwalitatief goed aanbod aan psychosociale zorg, vergoed door de zorgverzekeraar en uitgevoerd door goed opgeleide, deskundige zorgverleners, laagdrempelig en dicht bij huis. KWF Kankerbestrijding stimuleert wetenschappelijk onderzoek om meer kennis te ontwikkelen over psychosociale zorg, zet in op de doorvertaling van eerder verkregen onderzoeksresultaten, werkt met belangrijke (veld)partijen aan de verdere invoering van de psychosociale screening en aan de complete integratie van psychosociale begeleiding binnen de reguliere zorg.

Er moet meer aandacht komen voor preventie van kanker

Het beïnvloeden van risicofactoren zoals roken, overgewicht, lichamelijke inactiviteit, alcoholgebruik, overmatig zonnen en blootstelling aan kankerverwekkende stoffen is van het grootste belang om het aantal nieuwe gevallen van kanker terug te dringen. Eenderde van alle nieuwe kankergevallen wordt veroorzaakt door roken. Uit het rapport blijkt dat de incidentie van met name de kankersoorten met als grootste risicofactor roken (longkanker (bij vrouwen), slokdarmkanker, alvleesklierkanker, blaaskanker, nierkanker en dikkedarmkanker) enorm gaat stijgen in de komende jaren. KWF Kankerbestrijding is van mening dat door grotere aandacht voor (effectievere) preventie de stijging op langere termijn deels kan worden onderdrukt. De komende beleidsperiode gaat KWF Kankerbestrijding zich prominent inzetten voor een rookvrije samenleving.


GIVENTS en de Stichting “Leven Met Kanker” gaan samenwerking aan.
GIVENTS en de Stichting “Leven Met Kanker” gaan een samenwerking aan voor het jaar 2017.
GIVENTS is een promotiebedrijf dat uitsluitend werkt met studenten.
Zie voor alle verdere informatie de Button “GIVENTS”.
Voor direct persoonlijk contact met dit promotiebedrijf www.givents.nl


Compleet-Beveiliging Enschede beveiligd secretariaat Stichting Leven Met Kanker
www.compleet-beveiliging.nl
www.facebook.com/CompleetBeveiliging
Telefoon: 0031(0)53-8515461

Welkom bij Compleet-Beveiliging.

Compleet-Beveiliging biedt u een professioneel totaaloplossing wanneer het gaat om beveiliging voor zowel particulieren als bedrijven. Wij zijn met name gespecialiseerd in ALARM- en CAMERASYSTEMEN. Van advies tot ontwikkeling van producten op maat en de installatie bij u op locatie van vele producten.

De criminaliteit neemt in Nederland helaas nog ieder jaar toe. Daarom kiezen steeds meer mensen ervoor om hun woning te beveiligen met een alarmsysteem. Camerabeveiliging kan echter ook niet ontbreken. De juiste camerabeveiliging kan ervoor zorgen dat de criminelen opgepakt worden en niet nogmaals toe kunnen slaan.

De aanwezigheid van een alarmsysteem zorgt ervoor dat iedereen direct gealarmeerd wordt wanneer er zich indringers in de woning of het bedrijfspand bevinden. De buren, de inbreker(s) zelf en u. Wanneer het alarmsysteem aangesloten is bij een meldkamer, zal de alarmopvolging direct in werk gesteld worden. Camerabeveiliging zorgt er echter voor dat de criminelen er niet mee weg komen. Wanneer zij zich in de reikwijdte van de camera’s bevinden, zullen de camera’s direct filmen wat er gebeurt. Of het nu donker is of licht, regenachtig of zonnig: de camera’s leveren over het algemeen altijd bruikbaar beeldmateriaal. Door het plaatsen van de juiste beveiligingscamera’s bent u verzekerd van geschikt beeldmateriaal wat later eventueel kan dienen als bewijs. Zo vergroot u de kans dat de daders gepakt worden en niet nogmaals toe kunnen slaan. Camerabeveiliging legt hen vast op de gevoelige plaat.

Camerabeveiliging is er in alle soorten en maten. Wilt u de omgeving rondom uw woning beveiligen of kiest u ervoor om de woning van binnen te beveiligen? Wilt u de camerabeveiliging zichtbaar plaatsen zodat de camera’s een preventieve werking hebben of kiest u ervoor de camerabeveiliging verborgen te houden? In het laatste geval is de kans groot dat de daders de camera’s niet opmerken en het beeld dus nog duidelijker is. De keuze is aan u.

Wilt u meer weten over de verschillende vormen van camerabeveiliging om uw woning of bedrijfspand optimaal te beveiligen? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.


aspirineDagelijkse dosis aspirine kan de levensverwachting verdubbelen!

Een nieuwe Nederlandse studie bracht aan het licht dat een dagelijkse dosis aspirine de levensverwachting van patiënten met darm -, maag- of keelkanker kan verdubbelen.

Uit het onderzoek bij 14.000 volwassenen blijkt dat 75% van de patiënten die dagelijks een aspirine innamen vijf jaar na de diagnose van darm -, maag -, pancreas- en keelkanker nog in leven waren. De overlevingskans bij patiënten die geen aspirine namen lag na vijf jaar op slechts 42%.

Martine Frouws deed het onderzoek uit de doeken op het Europees kankercongres in Wenen. Omdat aspirine een goedkoop en niet merkgebonden geneesmiddel is met relatief weinig bijwerkingen, zal deze bevinding een enorme impact hebben op onze gezondheidszorg en onze patiënte , aldus Frouws.

Eerder kwam al aan het licht dat aspirine helpt om wie aan prostaat – borst- of longkanker lijdt langer in leven te houden.


Zo voorkom je kanker

Elk jaar krijgen tien miljoen mensen over de hele wereld te horen dat ze kanker hebben. Tot recentelijk werd vaak gedacht dat kanker veroorzaakt wordt door genetische mutaties, maar onderzoek van de Amerikaanse Stony Brook universiteit heeft aangetoond dat in negentig procent van de gevallen de kans op kanker kan worden verkleind door een gezondere levensstijl. Wat je dan precies moet eten?

APPELS
Volgens onderzoek verklein je door het eten van appels, die rijk zijn aan antioxidanten, de kans op long- en darmkanker, terwijl andere stoffen in appels bekend staan om het aanpakken van borsttumoren.

BONEN
Bonen, vooral kidneybonen en rode bonen, zijn rijk aan antioxidanten, vezels en inositolhexafosfaat, die actief kankercellen aanpakken. Bonen verkleinen daarmee de kans op borst-, darm-, maag- en prostaatkanker.

BESSEN
Bessen, vooral blauwe, zijn erg goede bronnen van kanker-vernietigende flavonoïden en antioxidanten. Borstkankerpatiënten doen er ook goed aan om blauwe bessen te eten, want ze stimuleren de positieve effecten van het geneesmiddel tamoxifen, dat gebruikt wordt bij de behandeling van borstkanker.

CAROTENOÏDEN
Carotenoïden zijn natuurlijke gele tot rode kleurstoffen die fruit en groente hun kleur geven. De stoffen zitten in onder meer wortels, zoete aardappels, groene bladgroenten zoals spinazie, tomaten, abrikozen en pruimen. Alle carotenoïden zijn antioxidanten, die cellen beschermen tegen schade. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die meer carotenoïden binnenkrijgen een kleinere kans op borstkanker hebben. Ze helpen ook bij het voorkomen van huid-, prostaat-, mond- en keelkanker.

CAYENNEPEPER
Cayenne en andere hete pepers bevatten een samenstelling van capsaïcine, wat de pepers hun hete smaak geeft. Deze stof stimuleert ook de celdood van kankercellen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat hete pepers kankercellen in de (dikke) darm en de prostaat kunnen uitschakelen.

KOFFIE
Het onderzoek naar de effecten van koffie op kanker heeft verschillende resultaten opgeleverd. Een onderzoek van de Zweedse Lund universiteit uit 2015 toont aan dat vrouwen met borstkanker die meer dan twee kopjes koffie per dag drinken kleinere tumoren hebben en dat de kans op terugkeer van de kanker na behandeling met tamoxifen met de helft wordt verkleind. Ander onderzoek toont echter aan dat koffie een verschillend effect heeft op mensen met kanker. De hoeveelheid koffie, gewicht en leeftijd spelen daarbij een rol.

KRUISBLOEMIGEN GROENTEN
Kruisbloemige groenten zoals broccoli, kool, bloemkool en boerenkool bevatten glucosinolaten, die de groei van kanker belemmeren. Een onderzoek naar vijfduizend Chinese vrouwen die zijn genezen van borstkanker heeft aangetoond dat degene die veel van deze groenten eten langer leven en een kleinere kans hebben dat de kanker terugkeert.

KOMIJN
Deze gele specerij, die veel in de keukens van het Midden-Oosten en Azië worden gebruikt, is onderdeel van de peterselie-familie (samen met koriander en dille). Komijn is rijk aan fytochemicaliën, die actief helpen bij de bescherming tegen kanker. Je kunt komijn uitstekend verwerken in curry’s, chili en stoofpotjes.

VEZELRIJK VOEDSEL
Het eten van minstens 25 gram vezels per dag, bijvoorbeeld in de vorm van bonen, zemelen, meergranenbrood, cornflakes, pruimen en ander fruit, en groenten, helpt bij het voorkomen van kanker, in het bijzonder in de dikke darm. Bovendien verlagen vezels het oestrogeenlevel bij vrouwen die nog niet in de overgang zitten, en dat verkleint de kans op borstkanker.

LIJNZAAD
Gebruik lijnzaadolie om mee te bakken, sprenkel het over je salade of gooi wat lijnzaad door je yoghurt. Lijnzaad bevat namelijk lignanen, wat de groei van tumoren vertraagt.

KNOFLOOK
Knoflook is een krachtige anti-kanker bron. Onderzoek heeft aangetoond dat knoflook het risico op bepaalde kankersoorten verlaagt, in het bijzonder kanker in de spijsverteringsorganen, zoals de maag en de darmen, maar ook borstkanker. Knoflook blokkeert kankerverwekkende stoffen, stopt de groei van kankercellen en stimuleert DNA-reparatie.

GEMBER
Gember is een krachtige antioxidant die kankercellen verkleint en tumoren tegengaat. Volgens recent onderzoek bevat gember 6-shogaol, wat kankercellen in zich draagt (maar niet zoveel dat het giftig is voor niet-kankercellen), als het gedroogd of gekookt is. Onderzoek heeft aangetoond dat gemberpoeder prostaattumoren bij muizen verkleint.

GROENE THEE
Hoewel onderzoek ernaar veelbelovend is, is er nog geen sterk bewijs voor de theorie dat groene thee kanker voorkomt. Het aantal mensen met kanker is in Azië, waar heel veel groene thee wordt gedronken, wel aanzienlijk lager dan in de rest van de wereld. Groene thee bevat polyfenolen; krachtige antioxidanten die kanker tegengaan.

GROENE BLADGROENTEN
Spinazie, boerenkool en sla zijn enkele van de donkergroene bladgroenten die carotenoïden bevatten, maar ook saponinen en zeaxanthine, die vrije kankercellen opruimen. De carotenoïden in bladgroenten verhinderen ook de groei van kanker in de borsten, longen, huid en maag.

ENKELVOUDIGE EN MEERVOUDIGE ONVERZADIGDE VETTEN
Het is raadzaam om dierlijke vetten in vlees en zuivelproducten, en transvetten in bijvoorbeeld koekjes – die beide de kans op kanker vergroten-, te verruilen voor enkelvoudige onverzadigde vetten (in olijfolie, notenolie, avocado, noten en zaden) en meervoudige onverzadigde vetten (in plantaardige oliën).

UIEN
Uien bevatten flavonoïden, die cellen beschermen en waarvan steeds vaker wordt gedacht dat ze een actieve rol spelen bij het voorkomen van kanker.

OREGANO
Dit lekker geurende groene kruid zit vol fytochemische quercetine, wat de groei van kanker vertraagt en de celdood van kankercellen stimuleert.

PETERSELIE
Peterselie is om meerdere redenen erg gezond: het is ontstekingsremmend en gaat virussen, schimmels en maagkrampen tegen. Het bevat ook apigenine, een flavonoïde die je ook in selderij, tijm en kamillethee vindt, dat de groei van kankercellen verhindert.

PAPRIKA
Paprika is rijk aan flavonoïden en carotenoïden, die je beschermen tegen kanker. De antioxidant lycopeen in paprika en tomaten staat er ook om bekend dat het prostaatkanker voorkomt.

GRANAATAPPEL
Granaatappelsap is rijk aan antioxidanten en bevat, volgens Amerikaans onderzoek, ook ellagitannine – een natuurlijke samenstelling die op oestrogeen reagerende kankercellen stimuleert om te stoppen met groeien.

RODE DRUIVEN
Resveratrol vind je in rode druiven, pinda’s, granaatappels en rauwe cacao, en er is steeds meer bewijs dat deze stof een actieve remedie is tegen kanker.

RODE WIJN
Hoewel te veel alcohol de kans op kans vergroot, wordt wel gedacht dat twee tot drie glazen rode wijn per week goed is tegen kanker, met name prostaatkanker.

ZALM EN ANDERE VETTE VIS
Zalm, sardientjes, forel en makreel zijn voorbeelden van vette vis die kanker dwarsboomt. Deze vissoorten zijn rijk aan omega 3-vetten, die ontstekingsremmend werken. Als je niet van vis houdt dan kun je ook kiezen voor visoliesupplementen.

SOJA
Sojaproducten worden gelinkt aan een lagere kans op borstkanker. Volgens Brits kankeronderzoek krijgen vrouwen die veel soja eten minder vaak kanker. Wel zou een teveel aan soja juist een schadelijk effect hebben.

TOMATEN
Tomaten zijn rijk aan de antioxidant lycopeen en verkleinen daarmee de kans op prostaatkanker. Ketchup en tomatensaus hebben een hogere concentratie lycopeen dan verse tomaten, dus deze producten werken nog eens extra goed.

BOOMVRUCHTEN
Als je veel fruit eet dan is de kans op kanker kleiner, omdat fruit rijk is aan vezels en antioxidanten – echte krachtpatsers tegen kanker. Pruimen, appels en perziken werken daarin het best.

KURKUMA
Deze levendige oranje specerij wordt veel gebruikt in de Indiase keuken. Kurkuma is verwant aan gember en werkt ontstekingsremmend. Het bevat een polyfenol genaamd curcumine dat kankercellen vernietigt, en een eiwit genaamd NF-kappa-B, dat wordt gelinkt aan maagkanker. Kurkuma stimuleert bovendien de celdood van kankercellen.

WALNOTEN
Een Amerikaanse studie met muizen aan de Marshall University School of Medicine in West Virginia heeft aangetoond dat het eten van walnoten de groei van borsttumoren belemmert. De omega 3-vetten vertragen bovendien de groei van tumoren.

VOLKOREN GRANEN
Volgens Amerikaans kankeronderzoek bevatten volkoren granen zoals gerst, bruine rijst, maïs, haver en volkorenbrood een aantal anti-kankerstoffen, die voornamelijk tegen darmkanker beschermen.

Bron: Amerikaanse Stony Brook universiteit (Stichting “Leven met Kanker”)


Nieuw Informatie Magazine Stichting “Leven Met Kanker”

magazineDe stichting “Leven Met Kanker” gaat plaatselijk een informatie magazine uitgeven op A4 formaat en wel Full Colour. In dit magazine gaan we dieper in op onze werkzaamheden zoals onze speelgoedtoer en proberen via dit magazine sponsoren binnen te halen. Ook geven we meer informatie over de ziekte zelf uiteraard.

Wij hopen dat het plaatselijke bedrijfsleven ons deze uitgave mogelijk maakt door het plaatsen van een Full Colour advertentie. Wij als vrijwilligers hopen dat deze uitgave een groot succes zal worden in Nederland en er voldoende steun zal zijn vanuit het bedrijfsleven om ons te ondersteunen via een mooi advertentieruimte. Mocht u interesse hebben als bedrijf zijnde neemt u dan rustig contact met ons op. Rest ons een vriendelijke groet.


Kruising met Neanderthaler gaf mens kanker

Waarom hebben mensen in Afrika onder de Sahara bijna geen last van genitale wratten? Voor onderzoekers die zich bezig houden met het humane papillomavirus (HPV) is dat een belangrijke vraag, aangezien daarin de sleutel kan liggen om deze kankerverwekkende geslachtsziekte voor altijd uit te bannen. Het Centre national de la recherche scientifique in Frankrijk heeft nu het antwoord gevonden.

Daarvoor moeten we wel 100.000 jaar terug in de tijd, toen een van onze voorouders een neanderthaler tegenkwam en daar opgewonden van raakte. Tijdens de seks die volgde, liep de mens het HPV16 virus op, dat de neanderthaler in zich droeg. Genetisch onderzoek toont aan dat het virus een half miljoen jaar oud is en al aanwezig was in evolutionaire voorgangers van de neanderthaler. Maar niet in voorgangers van de mens. Vandaar dat Afrikanen die niet naar Europa trokken het virus niet hebben.

HPV16 is de kankerverwekkende variant van het virus, dat nu door 4 procent van de bevolking bij zich wordt gedragen. Tegenwoordig krijgen meisjes een inenting tegen deze ziekteverwekker voor ze seksueel actief worden. Door onnodige controverse rond deze injecties zijn veel kinderen niet ingeënt, waardoor de ziekte om zich heen kan blijven grijpen. Des te belangrijker is het om te begrijpen waar het virus vandaan komt en hoe het zich heeft ontwikkeld.

Het onderzoek werd gepubliceerd in Molecular Biology and Evolution.


In memoriam – Henk Ossewaarde

De Stichting “Leven Met Kanker” is in diepe rouw.
Op maandag 27 februari 2017 is de heer Henk Ossewaarde overleden.
Henk was vanaf het begin betrokken bij de oprichting van onze organisatie.
Jarenlang was Henk onze secretaris en raadgever op alle gebieden.
Wij zullen Henk vreselijk missen in ons bestuur en als vaste rots in de branding.
Wij zullen ook voor en namens Henk ons werk voortzetten.


RTL Nieuws
Dochter kankerpatiënt stuit online op betere behandeling: ‘Je moet arts soms zetje geven’ (RTL Nieuws)


CBS nieuwbericht
Kanker oorzaak bij 31 procent van de sterfgevallen


Steun de Stichting Leven Met Kanker en maak uw bijdrage over op bankrekeningnr. NL22ABNA0504777882.